MESKEN - İŞYERİ

 1. Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 2. Abone Numarası / Endeks
 3. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)
 4. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK

LOJMAN

 1. Lojman Tahsis Yazısı
 2. Abone Numarası / Endeks
 3. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi) 

TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET)

 1. Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 2. İmza Sirküleri
 3. Faaliyet Belgesi
 4. Vergi Levhası Aslı
 5. Kaşe
 6. Abone Numarası / Endesk
 7. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi) 
 8. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK

DERNEK

 1. Dernek Karar Defteri
 2. Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. Dernek Kaşesi
 4. Abone Numarası / Endeks
 5. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)
 6. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK

ÖNEMLİ BİLGİLER :

 1. Teminat bedelleri Konut 103,95 TL, Mesken-İnşaat  189,45  TL, İşyeri  294,30 TL, İnşaat 1022TL 'dir.
 2. Suyu kapalı abonelerden 31,73 TL Açma Ücreti alınmaktadır. 
 3. Kanuni indirimden yararlanmak isteyen ŞEHİT, GAZİ ve ENGELLİLERİN durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekir.
 4. Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektedir.

ABONE SÖZLEŞME ÖRNEĞİ


FOTOĞRAF GALERİSİ