Borç ödeme ve sorgulama işlemleri için
TC Kimlik Numaranız
Şifreniz
İlk Abonelik İşlemi
 1. MESKEN
  1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
  2.  (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
  3. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
  4. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
    GEÇİCİ MESKEN
Geçici 11.Madde:
26.07.2008 tarihine kadar yapı(inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su,telefon,kanalizasyon,doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone gurubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.
26/07/2008 tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu guruba dönüştürülür.
Geçici aboneler ait oldukları abone gurubuna göre tarifelendirilir. denilmektedir.
12.10.2004 öncesi yapılan yapılar ile ilgili
 1.  (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 2. Emlak Beyan Sureti
 3. Telefon,Elektrik,Doğalgaz,Su faturası örneği
 4. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
12.10.2004 ile 26.07.2008 arası yapılan yapılar ile ilgili
 1. İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
 2. (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. İlgili belediyesinden,yapı denetim firmasınca veya proje müellifince inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
 4. Telefon,Elektrik,Doğalgaz,Su faturası örneği
 5. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 6. Zorunlu Deprem Sigortası  Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 1. ŞİRKET
1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
2. (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
3. İmza Sirküleri Aslı
6. Şirket Kaşesi
7.  Emlak Beyan Sureti (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
8. Elektrik - Telefon - Doğalaz Makbuzu (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
9. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
10. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi  (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 
 1. DERNEK
1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
2.  (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
4. Karar Defteri Fotokopisi
5. Dernek Kaşesi
6. Emlak Beyan Sureti  (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
7. Elektrik - Telefon - Doğalaz Makbuzu (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
8. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
9. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 1. TİCARETHANE
1. Yapı Kullanma İzin Belgesi,
2 (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
4 Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
5.Zorunlu Deprem Sigortası  Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 1. GEÇİCİ TİCARETHANE
12.10.2004 öncesi yapılan yapılar ile ilgili
 1. (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 2. Emlak Beyan Sureti
 3. Telefon,Elektrik,Doğalgaz,Su faturası örneği
 4. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kamunu Kapsamındaki Binalardan)
12.10.2004 ile 26.07.2008 arası yapılan yapılar ile ilgili
 1. İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
 2. (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. İlgili belediyesinden,yapı denetim firmasınca veya proje müellifince inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
 4. Telefon,Elektrik,Doğalgaz,Su faturası örneği
 5. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 6. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 G .     İNŞAAT
 1. İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
 2. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 3. Su bağlanacak Kısma Sayaç Kutusu
 1. PARK BAHÇE SERA
1. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
3. Su bağlanacak Kısma Sayaç Kutusu
 
 1. ATIK SU
1. (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
2. İmza Sirküleri Aslı
3. Şirket Kaşesi
4. Atık Su Sayacının Fab. Seri No ve Markası
5. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 1. ORTAK MAHAL KAPICI DAİRESİ
1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
2. Karar Defteri  
4. Yönetim Kaşesi
5. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 
 1. ORTAK MAHAL ÇEVRE SULAMA BİNA TEMİZLİĞİ
1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
2.  Karar Defteri
4. Yönetim Kaşesi
6. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 

Not: Tüm bu başvurular için; Evrakların eksiksiz tamamlanıp İlçelerimizde bulunan Şube Müdürlüklerimize müracat edilmesi            ABONE SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 

           
Dokümanlar
(509 KB)
(905 KB)