T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
 
          Genel Müdürlüğümüze ait aşağıdaki listede belirtilen “Çeşitli Model ve Markalarda Ekonomik Ömürlerini Doldurmuş Araçların” Açık Teklif Usulüne ( İSU İhale Yönetmeliği  31 c maddesi) göre satışı yapılacaktır.
 
 • İhale 25.07.2018 Çarşamba günü saat 14:30 da İSU 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 Zemin Kat İzmit/KOCAELİ adresinde yapılacaktır.
 • Araçların muhammen bedelleri aşağıdaki tabloda KDV hariç olarak gösterilmiştir. İstekliler tarafından yapılacak teklifler, her araç için ihale komisyonu önünde sözlü olarak ve sıra ile arttırma şeklinde komisyona belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
 • İhale dosyası, satın alma ücreti olan 50,00 TL bedelin İSU Genel Müdürlüğü Serdar Mah. D-100 Karayolu üzeri Sekapark No:59 A Blok 111 Nolu oda İzmit/KOCAELİ adresine yatırılmasının ardından İSU 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 Kat:1 adresinden temin edilecektir.
 • Araçlara % 10 geçici teminat yatırılacaktır. Geçici teminatlar İSU Genel Müdürlüğü Serdar Mah. D-100 Karayolu üzeri Sekapark No:59 A Blok 111 Nolu oda İzmit/KOCAELİ adresine yatırılacaktır. Miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 • İhaleye katılabilmek için ihale dosyası satın alınması, geçici teminatın yatırılması ve ihale dosyasında istenen belgelerin düzenlenmesi zorunludur.
 • İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerde Aranacak Şartlar: a) İkametgah Belgesi b) Nüfus Cüzdan Belgesi c) Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge d) Noter tasdikli imza beyannamesi. İhaleye katılmak  isteyen  Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar: a) Türkiye’de adres beyanı b) Tüzel Kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış,  tüzel kişiliğin sicile  kayıtlı olduğuna dair belgenin  aslı veya sureti ile tüzel kişiliğin  imza sirküleri.  c) Geçici Teminatı yatırdığına dair belge. İhaleye katılmak isteyen Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Ortak Özellikler: a)Geçici Teminatı yatırdığına dair belge. b)Vekaleten İhaleye Katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter Tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi. Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte ihale saatine kadar İSU 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 Kat 1 adresinde bulunan ihale servisine başvurmaları gerekmektedir.
 • İstekliler ihale konusu araçları İSU Genel Müdürlüğüne ait Solaklar Lojistik Merkezi Karadenizliler Mah. Çarşıbaşı Cad. İzaydaş yolu üzeri İzmit/KOCAELİ adresinde görerek, onaylı araç görme yazısı alacaklardır.
 • İhaleyi alan istekli, ihalenin onaylanıp kendisine ihale kararı tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde teklif ettiği bedeli İdarenin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Muhasebe Şube Müdürlüğü veznelerine ya da idarenin göstereceği banka hesap numarasına yatıracaktır.
 • İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısımlara bölerek yapmakta serbesttir.
 • Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İSU 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 Kat:1 adresindeki İhale servisine ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler idarenin sorumluluğunda değildir. Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla ilan olunur.
 
 ARAÇLARIN MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI
SIRA NO PLAKA NO MARKA CİNSİ MODEL MODEL YILI YAKIT TÜRÜ KM MUHAMMEN BEDEL           (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI (%10)  
1 41 NS 964 ISUZU KAMYON (KLORTANKI) NPR 4X2 2007 DİZEL 150.000 23.250,00 TL 2.325,00 TL  
2 41 LF 721 HİNO KAMYON (DAMPERLİ) FB 112 SA 2001 DİZEL 245.376 13.000,00 TL 1.300,00 TL  
3 41 KK 522 FARGO KAMYONET (AÇIK KASA) (PLATFORMLU) PD AS 250     1998 DİZEL 249.966 5.800,00 TL 580,00 TL  
4 41 KT 770 DODGE KAMYONET (AÇIK KASA) (ÇİFT KABİN) PD 250 AS-SÜPER 1999 DİZEL 421.034 4.250,00 TL 425,00 TL  
5 41 NS 966 IVECO KAMYON 80.12 2007 DİZEL 141.038 13.666,67 TL 1.366,67 TL  
                     
                   
                     
                                 

DOKÜMANLAR

DİĞER İHALELER

 • İZMİT MUHTELİF YAĞMURSUYU, KANALİZASYON VE İÇMESUYU İNŞAATI
  KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT MUHTELİF YAĞMURSUYU, KANALİZASYON VE İÇMESUYU İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası       &
 • KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ İÇMESUYU KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARININ ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI
  KANALİZASYON-YAĞMUR SUYU-İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ İÇMESUYU KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARININ ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. &nb
 • EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI
  T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN             Genel Müdürlüğümüze ait aşağıdaki listede belirtilen “Çeşitli Model ve Markalarda Ekonomik Ömürlerini Doldurmuş Araçların” Açık Teklif Usulüne ( İSU İhale Yö