Skip Navigation Links.
Collapse Hizmet Standartları TablolarıHizmet Standartları Tabloları
Hizmet Standartları Tablosu 1
Hizmet Standartları Tablosu 2
Collapse KanunlarKanunlar
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
Collapse Performans ProgramlarıPerformans Programları
2008 Yılı Performans Programı
2009 Yılı Performans Programı
2010 Yılı Performans Programı
2011 Yılı Performans Programı
2012 Yılı Performans Programı
2013 Yılı Performans Programı
2014 Yılı Performans Programı
2015 Yılı Performans Programı
2016 Yılı Performans Programı
2017 Yılı Performans Programı
2018 Yılı Performans Programı
2019 Yılı Performans Programı
Collapse YönetmeliklerYönetmelikler
Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
Arşiv Yönetmeliği
Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
Avans Yönetmeliği
Bütçe Yönetmeliği
Disiplin ve Sicil Amirliği Yönetmeliği
Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Havza Yıkım Yönetmeliği
Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği
İhale Yönetmeliği
Kuruluş ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği
Kütüphane Yönetmeliği
Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik
Saklanmasına Gerek Kalmayan Evrak Vesaikin Yok Edilmesine Dair Yönetmelik
Sıhhi Tesisat Eğitimi ve Uygulama Esasları Yönetmeliği
Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
Temsil ve Tanıtma Giderleri Yönetmeliği
Yeraltı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi Ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik
Yönetim Kurulunun Çalişma Esasları Yönetmeliği
BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kaynak Sularının Satışında Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönerge
Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği
İlçe Şube Müdürleri Yönergesi
Elektro-Mekanik Kartli Su Sayacı Kullanımında Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönerge
KANDIRA NAMAZGAH BARAJ GÖLÜ VE HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERİ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
HABERLEŞME HİZMETLERİ YÖNERGESİ 2017
Yuvacık Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri
Collapse Denetim raporlarıDenetim raporları
Denetim Raporları