1. 105 adet İçmesuyu terfi İstasyonu
 2. 11 adet İçmesuyu arıtma tesisi
 3. 195 adet İçmesuyu Su Deposu olmak üzere toplamda 311 adet İstasyon izlenip kontrol edilmektedir. Ayrıca 124 adet içme suyu istasyonunda kamera güvenlik sistemi bulunmakta ve bu istasyonlar da Scada sistem odasından takibi ve izlenmesi yapılmaktadır
 4. 314 adet motor
 5. 234 adet enerji analizörü
 6. 538 adet su seviye sensörü
 7. 52 adet giriş debimetresi
 8. 272 adet çıkış debimetresi
 9. 198 adet uzaktan kumandalı vana
 10. 93 adet su kalite ölçüm analizörü
 11. 111 adet SSR
 12. 93 adet Manometrenin bakım onarımları ve işletmesi yapılmaktadır.


İçmesuyu Scada Sistemi Genel Görünümü

 

          Bu sistem ile İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 311 adet içmesuyu terfi ve su deposunda mevcut enstrümanlar aracılığıyla aşağıda ayrıntıları ile belirtildiği üzere vana ve motorların (Aç/Kapa) uzaktan kontrolleri, arıza durumlarının belirlenmesi, su seviyelerinin, Kimyasal parametrelerin (Ph, Klor, Bulanıklık) SCADA merkezinden izlenmesi ve uzaktan kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

İçmesuyu Terfi İstasyonu SCADA Ekranı


 
 • İçme suyu SCADA sistemi ile;
 • 105 adet İçmesuyu terfi İstasyonunda  
 • 311 adet motor otomatik olarak işletilmektedir.
 • Depo çıkış vanaları oransal olarak açılıp kapatılabilmekte
 • Debi artışları, şebeke patlakları ve büyük şebeke arızaları anında gözlemlenebilmektedir.
 • İnsan hatalarından kaynaklanan depo taşmaları ve su kayıpları sıfıra indirgenebilmektedir.

Günlük su çıkışı ve Yuvacık arıtma tesisi günlük su çıkışı gibi bilgiler de scada ekranından takip edilebilmektedir

 
         Belirli bir hat boyunca barajdan Gölcük DY1 terfili su deposuna buradan da terfi motorlar sayesinde bir üst kademe terfili su deposu olan Gölcük DY2 su deposuna dökülen su Gölcük DY2 Karamürsel hattı çıkışından çıkıp geçtiği tüm yerleşim bölgelerini besleyerek Karamürsel’e kadar ulaşmaktadır. Bu dağıtım hattı Güney İsale Hattı olarak adlandırılmış olup bu hattın işletilmesine yardımcı olunabilmek için Scada sisteminden faydalanılmaktadır. Böylece terfi scadası dışında ilk olarak şebeke scadasına da adım atılmış olması açısından Güney İsale Hattı şebeke scadası olarak önem taşımaktadır. Şu anda sadece izleme yapılabilen bu sistem sayesinde hat boyunca depolara giren su miktarları ve Gölcük DY2 Karamürsel hattı çıkışı debileri ölçülerek karşılaştırabilmektedir. Debi kontrol vanalarının temin ve montajı tamamlandığında Güney hattının dinamik olarak işletilmesi de Scada sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Bu sistemin yapılmasındaki amaç Gölcük DY2 den itibaren Karamürsel hattı boyunca kayıp kaçakları minimuma indirmektir.
 
 
        Sapanca gölü su seviyesi, Kandıra Namazgah barajı günlük su çıkışı ve Yuvacık arıtma tesisi günlük su çıkışı gibi bilgiler de scada ekranından takip edilebilmektedir.

 
       Ayrıca Kocaeli il ve ilçe bazında bölgelere giren toplam su miktarı anlık olarak takip edilebilmektedir.