Lütfen size yardımcı olabileceğim bir şeyler yazın. Örneğin, nasıl abone olurum, faturamı ödemek istiyorum, su fiyatları gibi...

Aradığınız kritere ugyun içerik bulunamadı!

İSU Genel Müdürlüğü

Laboratuvar HakkındaİSU Genel Müdürlüğü 95/6750 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden kurulmuş olup bünyesinde faaliyet gösteren Laboratuvar Şube Müdürlüğü, Yönetim Kurulu kararı ile yasal olarak yaptığı hizmetlerden sorumlu tutulabilecek bir organizasyon olarak tanımlanmıştır.

Laboratuvarımız, su ve atık su testleri konusunda deney hizmetleri vermekte olup, internet sitesinde yayımlanan Deney Listesi (LT.05)’nde detayları verilen deneyleri yapmaktadır.

Atık Su Laboratuvarımız, TÜRKAK tarafından 08.09.2008 tarihi itibariyle Akreditasyon Belgesini almaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28.07.2010 tarihi itibariyle Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmıştır.

İSU Laboratuvarı, uygulamalarında gerekli kaliteyi sağlamak ve sürdürmek için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden sorumlu olarak Laboratuvar Müdürü, Laboratuvar Sorumlusu, Kalite Yöneticisi, Deney Personeli, Numune Kabul Personeli, Raporlama Personeli ile gerekli teknik personele sahiptir.

Yönetim ve personelin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış baskılardan ve bunların etkilerinden uzak tutulduğu üst yönetimce Laboratuvar Kalite El Kitabı’nda deklare edilmiştir. Laboratuvarımızın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile hizmet kalitesini sürekli arttırarak, müşteri memnuniyetini temel ilke saymak böylece muhtemel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmektir.


AKREDİTASYON

Laboratuarların ,test ve belgelendirme kuruluşlarının uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından yeterliliklerinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.
  • Akreditasyon; yetkinlik,tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır.
  • Herhangi bir testin ne zaman ,nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir.
  • Kalitenin sürekliliğini ve güvenilirliğini disiplin altına almak amacındadır.  
 
YETKİLİ LABORATUVAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’ne  göre  yetkili laboratuvar ;çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin,izleme ve denetimlere esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapmak üzere yetkilendirilen özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarını ifade etmektedir.Yönetmeliğe göre laboratuvarlar   TS EN  ISO/IEC 17025  “Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardına  göre Akreditasyon kurumundan akredite olmak zorundadır. 
 
 
 

FOTOĞRAF GALERİSİ

Waste.net Evrak Takibi Uygulamsı Mavi Bayrak Türkiye
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Tüm Hakları Saklıdır 2017© Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.